Klovnen Tapé balancerer cigarkasser og jonglerer

Bag næsen ...

Bag næsen finder man mimeren, artisten og klovnen Henrik Rasmussen. Henrik har gennem de sidste 25 år arbejdet med ordløs kommunikation og komik – dels i arbejdet med børn, når han op­træder som Klovnen Tapé, dels gen­nem sit arbejde som fore­dragsholder og underviser i kropssprog og kom­muni­kation.

Henrik er selvlært klovn. Han har, siden han var ganske ung, interesseret sig for cirkus og artisteri. Allerede som 16-årig begyndte han at optræde professionelt som klovn. Den ordløse, kropslige komik har været i fokus lige fra starten. Den verbale komik er ofte begrænset til en speciel aldersgruppe eller kultur, hvor­imod den ordløse komik kan virke på tværs af alders- og kulturforskelle. Så selv om forestillingerne først og frem­mest skal være sjove og under­holdende, så gør det jo ikke noget, hvis publikum samtidig kan for­undres over, hvor meget man egentlig kan udtrykke uden at bruge et eneste ord.

Som artist arbejder Henrik med jonglering og balancekunst, og hvad der på cirkussprog kaldes klischnigg – det er et slange­menneske-nummer, hvor artisten laver bøjninger i leddene. Henrik tager i bog­staveligste forstand benene på nakken!

Henrik er opvokset i Lystrup ved Århus, men bor i dag i Malmø. Han arbejder hovedsageligt i Danmark og Sydsverige, men har også gennem årene gæsteoptrådt på Færøerne, i Grønland, England, Irland, Tyskland og Singapore. Herhjemme har han blandt andet kunnet opleves i Legoland, på Dyrehavsbakken, på Langelands-festivalen, til Danmarks Smukkeste Festival, under Århus Festuge, til sommer­underholdning i Botanisk Have i Århus, Vilde Vulkaner Festival­len og på Cirkusmuseet foruden til en lang række forestillinger på skoler, institutioner og biblioteker, til byfester, i sogne m.m.

Klovnen Tapé med benet bag nakken

Som foredragsholder og underviser har Henrik haft mulighed for at ar­bejde med mange forskellige per­sonale­grupper i offentlige og private virksomheder. Hans oplysende og underholdende foredrag "Styr lige dit kropssprog!" har været afholdt for alt fra bedemænd, dyrepsykologer og erhvervsledere til fængsels­funktion­ærer, pædagoger og tegn­sprogs­tolke. Her bruger Henrik sine mimiske færdigheder til på en under­holdende måde at belyse vigtigheden af vores kropssprog og signaler.

Læs mere om foredraget "Styr lige dit kropssprog!"
Klovnerier i Farum

Honorar 2018/2019:

Øst for Storebælt - 3900,-
Vest for Storebælt - 4500,-

Honorar for 45 min. fore­stilling, inkl. transport. Book Klovnen Tapé her!
Klovnerier i Farum
© Henrik Rasmussen

Klovnen Tapé, Henrik Rasmussen, Smedeland 7, 2600 Glostrup
Kontakt