Henrik Rasmussen er manden bag næsen …

Klovnen Tapé

30 år med ordløs komik og kommunikation

Bag næsen finder man mimeren, artisten og klovnen Henrik Rasmussen. Henrik har de sidste 30 år arbejdet med ordløs kommunikation og komik – dels i arbejdet med børn, når han op­træder som Klovnen Tapé, dels gen­nem sit arbejde som fore­dragsholder og underviser i kropssprog og kom­muni­kation.

Autodidakt klovn 

Henrik er selvlært klovn. Han har, siden han var ganske ung, interesseret sig for cirkus og artisteri. Allerede som 16-årig begyndte han at optræde professionelt som klovn. Den ordløse, kropslige komik har været i fokus lige fra starten. Den verbale komik er ofte begrænset til en speciel aldersgruppe eller kultur, hvor­imod den ordløse komik kan virke på tværs af alders- og kulturforskelle. Så selv om forestillingerne først og frem­mest skal være sjove og under­holdende, så gør det jo ikke noget, hvis publikum samtidig kan for­undres over, hvor meget man egentlig kan udtrykke uden at bruge et eneste ord.


​Tager benene på nakken

Som artist arbejder Henrik med jonglering og balancekunst, og hvad der på cirkussprog kaldes klischnigg – det er et slange­menneske-nummer, hvor artisten laver bøjninger i leddene. Henrik tager i bog­staveligste forstand benene på nakken!

Henrik er opvokset i Lystrup ved Århus, men bor i dag i Malmø. Han arbejder hovedsageligt i Danmark og Sydsverige, men har også gennem årene gæsteoptrådt på Færøerne, i Grønland, England, Irland, Tyskland og Singapore. Herhjemme har han blandt andet kunnet opleves i Legoland, på Dyrehavsbakken, på Langelands-festivalen, til Danmarks Smukkeste Festival, under Århus Festuge, til sommer­underholdning i Botanisk Have i Århus, Vilde Vulkaner Festivalen​, på Cirkusmuseet og på Det kgl. Bibliotek foruden til en lang række forestillinger på skoler, institutioner og biblioteker, til byfester, i sogne over hele landet.

Som foredragsholder og underviser har Henrik haft mulighed for at ar­bejde med mange forskellige per­sonale­grupper i offentlige og private virksomheder. Hans oplysende og underholdende foredrag "Styr lige dit kropssprog!" har siden 2004 været afholdt over 800 gange for alt fra bedemænd, dyrepsykologer og erhvervsledere til fængsels­funktion­ærer, pædagoger og tegn­sprogs­tolke. Her bruger Henrik sine mimiske færdigheder til på en under­holdende måde at belyse vigtigheden af vores kropssprog og signaler.